Πολιτική Εγγύησης

Εγγύηση Προϊόντων

Με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, την ευθύνη των προς πώληση προϊόντων τη φέρει ο έμπορος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που αγοράζει ο καταναλωτής καλύπτονται από ελάχιστη διετή νομική εγγύηση. Συνεπώς, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρεί ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, να αποστείλει το προϊόν στον εκάστοτε έμπορο και στη συνέχεια ο έμπορος να αναλάβει τη διαδικασία εξακρίβωσης ή μη των λεγομένων του πελάτη (την εξακρίβωση την κάνει είτε το κατάστημα το ίδιο είτε ο κατασκευαστής/εισαγωγέας). Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής, τότε ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιδιόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος ή μείωση της τιμής ή ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό τότε απλά επιστρέφεται στον καταναλωτή. Επίσης, στην περίπτωση που ο πελάτης αποστείλει ένα ελαττωματικό προϊόν στο κατάστημα, τότε πληρώνει ο ίδιος τα έξοδα αποστολής. Αν το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε τα έξοδα αποστολής οφείλει το κατάστημα να τα αποζημιώσει τον πελάτη.

Προϊόν εκτός Εγγύησης

  • Όλα τα προϊόντα στα οποία έχει παρέλθει η περίοδος εμπορικής εγγύησης (όπως αυτή προσδιορίζεται ανάλογα με το εκάστοτε προϊόν και αναγράφεται τόσο στην απόδειξη αγοράς όσο και στο Έντυπο Εγγύησης του προϊόντος).
  • Τα προϊόντα που αγοράστηκαν από Join Store / Σημείο Πώλησης εκτός της Ελληνικής επικράτειας.
  • Φθορές ή βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση και αντίθετη ως προς τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του προϊόντος ή άλλες δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της JoinClub οδηγίες για το προϊόν.
  • Προϊόντα που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα (Αποδεικτικό αγοράς).
  • Προϊόντα στα οποία έχουν προστεθεί ή χρησιμοποιηθεί από τον Πελάτη ανταλλακτικά ή εξαρτήματα πέραν αυτών που παρέχονται από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα της JoinClub στην Ελλάδα.
  • Προϊόντα στα οποία υπάρχει παρέμβαση μη εξουσιοδοτημένου τεχνικού τμήματος.
Το καλάθι σας είναι άδειο.